Ambulancie

green flower

Súkromná gynekologická ambulancia Bratislava
a Súkromná gynekologická ambulancia Sereď

Gynekologické ambulancie

Gynekologická ordinácia Mudr. Viktor Kráľ Bratislava - Teslova 33
Gynekologická ambulancia Mudr. Viktor Kráľ Sereď - Ivana Krasku 38

Ambulancie pracujú len na telefonické objednávky!

Kompletné služby našej ambulancie nájdete v sekcii Služby.

 • Preventívne gynekologické prehliadky
 • Kolposkopické vyšetrenie – expertná kolposkopia
 • Onkocytologické vyšetrenie metódou LBC
 • USG vyšetrenie vaginálnou sondou so zameraním na onkogynekologické ochorenia
 • USG prsníkov - ako sučasť preventívnej prehliadky i mimo nej
 • HPV typizácia, onkomarkery
 • HPV vakcinácia
 • Predoperačná príprava, pooperačná starostlivosť
 • Odber kultivácií, laboratórne vyšetrenia, hormonálny profil
 • Antikoncepčná poradňa
 • Klimakterická poradňa
 • Ultrazvukové vyšetrenia - abdominálnou, vaginálnou sondou
 • Dopplerovské vyšetrenie v gynekológii
 • Prvá preventívna gynekologická starostlivosť a všeobecná edukácia pre dievčatá po dovŕšení 15. roku života
 green
 blue

Gynekologické ambulancie

green flower

Bratislava / Sereď

Gynekológ Bratislava
MediCentrum

Teslova 33
821 02 Bratislava

mobil: 0903 234 343
e-mail: lekar@drkral.sk

Ordinačné hodiny

Gynekológ Sereď
ProCare

Ivana Krasku 38
926 01 Sereď

mobil: 0903 234 343
e-mail: lekar@drkral.sk

Ordinačné hodiny

Služby

green flower

Bezplatný e-recept
Objednávky a časenky sú zdarma
Sme dostupní, komplexní, flexibilní a diskrétni!
Vieme operatívne v krátkom čase profesionálne riešiť vaše gynekologické problémy, s najmodernejším technickým vybavením, bezbolestne, efektívne a kompletne.

Ako sa stať naším klientom?

green flower

Potrebujete gynekologické vyšetrenie v Bratislave? Stačí zavolať a dohodnúť si termín, v prípade záujmu o registráciu v našej ambulancii (časť výkonov bude hradená poisťovňami), prosíme o vyradenie z evidencie predošlého gynekológa. Vypíšte a zašlite poštou alebo emailom (ŽIADOSŤ O VYRADENIE Z EVIDENCIE) a objednajte sa na prvé vyšetrenie v našej gynekologickej ambulancii na nižšie uvedenom čísle. Všetko ostatné vyriešime za Vás.

Rezervujte si vyšetrenie ihneď

  0903 234 343

alebo

  lekar@drkral.sk