Lekár – MUDr. Viktor Kráľ
Atestácie:
gynekológ I a II stupeň
atestácie
certifikát s mamodiagnostiky
Prax
1985-1991 – Lekárska fakulta UK Bratislava
1991-1998 – gynekologické oddelenie Galanta
od 1998 – súkromná ambulantná práca

Sestra – Soňa Barantalová
Prax
práca na chirurgickej, ortopedickej, rehabilitačnej, obvodnej, internej ambulancii