Starostlivosť o pacientky s gynekologickými problémami

 • preventívne gynekologické prehliadky
 • kolposkopické vyšetrenie – expertná kolposkopia
 • onkocytologické vyšetrenie metódou LBC
 • USG vyšetrenie vaginálnou sondou so zameraním na onkogynekologické ochorenia
 • USG prsníkov – ako sučasť preventívnej prehliadky i mimo nej
 • HPV typizácia, onkomarkery
 • HPV vakcinácia
 • predoperačná príprava, pooperačná starostlivosť
 • odber kultivácií, laboratórne vyšetrenia, hormonálny profil
 • antikoncepčná poradňa
 • klimakterická poradňa
 • ultrazvukové vyšetrenia – abdominálnou, vaginálnou sondou
 • Dopplerovské vyšetrenie v gynekológii
 • Prvá preventívna gynekologická starostlivosť a všeobecná edukácia pre dievčatá po dovŕšení 15. roku života

 

Komplexná starostlivosť o tehotné s poskytnutím všetkých povinných a doporučených vyšetrení

 • vykonanie štandardných USG vyšetrení počas gravidity, NT, NB a iných sonomrakerov na VVCH plodu. Počet vyšetrení nieje obmedzený
 • možnosť Dopplerovského sledovania plodu – prietoky
 • záznam vyšetrenia dieťaťa na CD/DVD /USB nosič
 • sledovanie pacientok po pôrode a v šestonedelí